Blog

Agalic ủng hộ đồng bào dân tộc thiểu số như thế nào?

by in Uncategorized @vi 30/03/2023

Hưởng ứng cuộc vận động của các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tập trung tuyên truyền các nội dung như: Loại bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền bà con không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, canh tác; vận động bà con tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã tại các địa phương, đơn vị, đặc biệt là đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại các thôn, làng.

Xem thêm tại: https://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/dong-hanh-cung-dong-bao-dtts-thay-doi-nep-nghi-cach-lam-26470.html

Agalic luôn cố gắng đưa ra nhiều chính sách, dự án để đồng hành, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương tại huyện Kon Plong và Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo

Agalic luôn xây dựng & thực hiện Chính sách/quy định về tuyển dụng và lao động đảm bảo bình đẳng & công bằng bất kể giới tính, độ tuổi, sắc tộc hay tôn giáo. Tại các trang trại trồng thảo dược, công nhân chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số – họ luôn mong muốn phát triển và tiếp nhận nhiều kiến thức mới.

Luôn tạo việc làm, 100% công nhân là người đồng bào không phân biệt nam hay nữ.

Bảo tồn văn hóa địa phương

Bên cạnh đó, Agalic luôn có chính sách/quy định phù hợp nhằm bảo tồn các giá trị văn hoá địa phương, Tại HTX Thảo dược, chúng tôi tuân thủ canh tác hữu cơ, luôn bảo vệ hệ sinh thái và an toàn cho môi trường sống. Cũng nhờ vào canh tác hữu cơ, chúng tôi luôn đảm bảo được việc bảo vệ và duy trì các giống thảo dược bản địa.

Cam kết canh tác thuần tự nhiên, 100% hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam

Tạo cơ hội kết nối sản phẩm địa phương

Tại các trang trại thảo dược Agalic khu vực Măng Đen – Kon Tum và Tu Mơ Rông. Agalic luôn tạo cơ hội việc làm/nguồn thu nhập, hỗ trợ và hợp tác với người dân địa phương trên nhiều phương diện và lĩnh vực. Hiện nay, nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang là thành viên trong hợp tác xã Thảo dược tại Tu Mơ Rông. Hơn thế nữa, chúng tôi luôn tạo cơ hội kết nối và quảng bá các giá trị văn hoá, kiến thức, sản phẩm địa phương đến với các đối tác và tổ chức, kể cả trong và ngoài nước.

Bảo tồn và phát triển giống sâm Ngọc Linh địa phương

Đồng hành cùng Bà con trở thành những người chủ

Agalic mong muốn không chỉ mang lại việc làm cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số mà còn đưa họ phát triển hơn nữa, trở thành những cá nhân tự chủ đôc lập. Làm chủ được bản thân và làm chủ doanh nghiệp. Từ đó tiếp tục giúp đở, đưa nhiều bà con vùng sâu vùng xa phát triển hơn nữa, góp phần giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó và phát triển được địa phương mình.

Anh A Tạo – đồng bào Xơ Đăng – Thành viên HTX Thảo dược Tu Mơ Rông – Kon Tum

Tìm hiểu thêm thông tin tại: http://agalic.vn/