Our Team

Lê Thị Thu Hà
Thạc sĩ công nghệ sinh học / Đồng sáng lập
(Ms.) Diep, Tran Ngoc
Doctor - Master / Co-Founder
(Ms.) Ha, Le Thi Thu
Master/Co-Founder